DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

29/03/2024

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp chuyên đề pháp luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 01 đến 02/4/2024 tại Nhà Quốc hội. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV tới đây. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu dự kiến Chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Trọng Quỳnh