• Phiên họp thứ 16
 • của Nhóm đại biểu trẻ
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT THÁNG 4/2023 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  11/04/2023

  Theo dự kiến chương trình, Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 12 đến 14/4 tại Nhà Quốc hội. Trong 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tới đây. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu dự kiến chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của ủy ban thường vụ quốc hội.

  Trọng Quỳnh