DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT THÁNG 4/2023 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/04/2023

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 12 đến 14/4 tại Nhà Quốc hội. Trong 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tới đây. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu dự kiến chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của ủy ban thường vụ quốc hội.

Trọng Quỳnh