Thông báo nội dung phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

28/04/2017

Từ ngày 17 đến ngày 22.4.2017, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 9 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để thông qua một số nghị quyết, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, một số dự án luật và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

1. Thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết việc thành lập 4 phường thuộc Thị xã Sầm Sơn và Thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020; Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.

Đề nghị Thường trực các Ủy ban: Pháp luật, Tư pháp, Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện và trình ký ban hành các Nghị quyết.

2. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp rà soát, khẩn trương hoàn thiện việc chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp (đã hoàn chỉnh và gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội), đồng thời tiếp tục đôn đốc chuẩn bị các nội dung và điều kiện về mọi mặt cho kỳ họp, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 10 (tháng 5.2017).

3. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 06 dự án luật: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật quy hoạch:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, đề nghị cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp tháng 5.2017 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

4. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan tiêp thu, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết nêu trên đúng quy định pháp luật, tiếp tục trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 5.2017 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3. Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra chính thức và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

5. Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn thiện, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

6. Cho ý kiến về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn chỉnh các báo cáo; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tiến hành thẩm tra chính thức các báo cáo, tiếp tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 5.2017.

7. Cho ý kiến về báo cáo về việc thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2016: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn chỉnh báo cáo; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tiến hành thẩm tra chính thức, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

8. Cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho các dự án còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: (đã có văn bản riêng thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến Chính phủ, các cơ quan hữu quan về nội dung này).

9. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát của Quốc hội phối hợp với các cơ quan tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

10. Cho ý kiến về Đề án vị trí việc làm của Tòa án nhân dân: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo, sau đó tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

11. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về 02 nhóm vấn đề liên quan đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số Bộ, ngành hữu quan:

- Giải pháp để đẩy nhanh việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, đặc biệt là những hồ sơ còn tồn đọng, vướng mắc. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề; giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng nông thôn, bộ đội, công an xuất ngũ. Vấn đề chuyển đổi, quản lý các trung tâm cai nghiện trong cả nước.

- Công tác quản lý an toàn thông tin mạng; việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử gây hoang mang trong dư luận, gây thiệt hại về kinh tế, tổn hại danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức khác; việc kiểm duyệt chương trình, nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 (Về nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội đã có văn bản riêng thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để làm căn cứ cho việc giám sát thực hiện).

Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Dự kiến từ ngày 15-17.5.2017).

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc