• Các Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm
 • Phiên họp thứ 30
 • Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn
 • Phiên họp thứ 29
 • Phó Chủ tịch Trần Quang Phương
 • Phiên họp thứ 28
 • Phiên họp thứ 27
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ nhất
 • Quốc hội khóa X
 • Chương trình phiên họp thứ 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ngày 20 và ngày 21-02-2017)

  20/02/2017

  Thứ hai, ngày 20-02-2017

  Sáng

     Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

  1.      Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH14.

  - Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo;  

  - Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Chiều

  2.      Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật thủy lợi.

  - Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo;  

  - Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 15 giờ 30 phút

  1. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;  

  - Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Thứ ba, ngày 21-02-2017

  Sáng

  1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội.

  - Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;  

  - Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận.

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 9 giờ 30 phút

  1. Cho ý kiến về việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với các xã vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

   - Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;  

  - Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Chiều

  1. Cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

  - Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;  

  - Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận.

  - Chủ tọa kết luận.

  *  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

  ___________________

   

  Thời gian làm việc:

  Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

  Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

  (Văn phòng Quốc hội)