Thông cáo phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

23/01/2017

Từ ngày 09 đến ngày 11 và sáng 20 tháng 01 năm 2017, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên thứ 6 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, gồm: Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quy hoạch; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật cảnh vệ.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, dự thảo luật gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5-2017). Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về một số dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

  2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 02 Nghị quyết về: ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. Đồng thời, đề nghị Thường trực Ủy ban tư pháp, Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Tổng thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

3. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về  dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định xử lý kỷ luật hành chính đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu. Đối với nội dung cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định chuyển sang xem xét tại phiên họp sau./.

(Văn phòng Quốc hội)