• Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 58 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  09/07/2021

  Từ ngày 12/7-14/7/2021, Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (minh hoạ) 

  Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành họp để xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

  1. Về các vấn đề kinh tế - xã hội: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung sau:

  i/ Dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

  ii/ Dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

  iii/ Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

  iv/ Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

  2. Về các nội dung khác: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung sau:

  i/ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026).

  ii/ Cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

  iii/ Công tác nhân sự để trình Quốc hội.

  iv/ Việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

  Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV./.