THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 56 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

26/05/2021

Thừa lệnh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, ngày 26/5/2021, Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội, đã ra thông cáo báo chí về Chương trình Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

Theo đó, ngày 27/5/2021, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành họp trong 0,5 ngày để xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

- Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

- Cho ý kiến về báo cáo tài chính nhà nước năm 2019.

- Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.