THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ PHIÊN HỌP THỨ 48 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

09/09/2020

Từ ngày 10-18/9/2020, Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

 

Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

1. Về công tác xây dựng pháp luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 05 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Về các dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 03 dự thảo Nghị quyết sau: Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

2. Về các báo cáo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các báo cáo sau: Báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Báo cáo công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; các Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; Báo cáo công tác năm 2020 và Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán nhà nước; các Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; các Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; Báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội (gồm 02 nội dung: tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Báo cáo kết quả 02 phiên giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” và “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

3. Về các vấn đề khác

Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về những nội dung: i) Việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; ii) Việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên; iii) Việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an; iv) Việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia; v) Việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia; vi) Việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; vii) Việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; viii) Việc thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội