THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 46 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/07/2020

Từ ngày 13-14/7/2020, Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

 

Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

1. Về công tác xây dựng pháp luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về: i) Một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); ii) Việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; iii) Việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Quốc hội; iv) Việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội; v) Việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

2. Về các vấn đề khác

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về: i) Việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo; ii) Việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán nhà nước; iii) Công tác nhân sự; iv) Tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ thứ 10 của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội