THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 45 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

06/05/2020 17:51

Ngày 08/5/2020, Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

 

Phiên họp thứ 44 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

 

1. Về nội dung chương trình

 Theo chương trình dự kiến, trong các ngày 08, 15 và 16/5/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

- Về dự án luật: Cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

- Về các báo cáo: i) Các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; ii) Báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; iii) Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; iv) Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

- Về nghị quyết của Quốc hội: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

- Về các vấn đề khác: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Ngoài ra, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về một số nội dung sau đây (nếu đủ điều kiện): i) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số chính sách đặc thù khác; ii) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; iii) Chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số đoạn tuyến Bắc - Nam phía Đông; iv) Một số nội dung khác trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

2. Về công tác thông tin, tuyên truyền

Để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ, tại phiên họp này, Văn phòng Quốc hội tiếp tục bố trí Trung tâm Báo chí tại Hội trường 310 trụ sở làm việc số 22, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội và triển khai công tác thông tin, tuyên truyền tương tự như phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí sẽ khai thác tin qua đường truyền TV từ phòng họp Nhà Quốc hội và có thể khai thác tin, ảnh trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội; Các đài phát thanh - truyền hình sẽ khai thác tin hình của Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại địa chỉ:

 http://ftp.quochoitv.vn

 Username: hopubtvqh

 Password: hopubtvqh45 

Văn phòng Quốc hội đề nghị phóng viên được mời tham dự, đưa tin về phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội