THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 44 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

18/04/2020

Ngày 20/4/2020, phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

 

Phiên họp thứ 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

1. Theo chương trình dự kiến, từ ngày 20-28/4/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về nội dung sau đây:

- Các dự án luật, gồm: Dự án luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (cho ý kiến lần 2); Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Một số vấn đề lớn của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Ngoài ra, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội.

- Phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019.  

- Điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 – 2020;

- Điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính.

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

- Việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

- Báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

- Việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung một số dự án.

- Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Tp. Đà Nẵng.

- Xem xét, quyết định việc thành lập 03 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định.

Về công tác thông tin, tuyên truyền

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ, tại phiên họp này, Văn phòng Quốc hội sẽ bố trí Trung tâm Báo chí tại Hội trường 310 trụ sở làm việc số 22, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội; đồng thời, tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền tương tự như phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí sẽ khai thác tin qua đường truyền TV từ phòng họp Nhà Quốc hội và có thể khai thác tin, ảnh trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội; Các đài phát thanh-  truyền hình sẽ khai thác tin hình của Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại địa chỉ:

 http://ftp.quochoitv.vn

 Username:hopubtvqh

 Password: hopubtvqh44 

Văn phòng Quốc hội đề nghị phóng viên được mời tham dự, đưa tin về phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội