• Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIV
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  22/03/2020

  Từ ngày 23/3 đến ngày 25/3/2020, Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

  Phiên họp thứ 42 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

  Theo chương trình, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về nội dung sau đây:

  1. Về công tác xây dựng pháp luật

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của 06 dự án luật, bao gồm:

  i/ Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

  ii/ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

  iii/ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  iv/ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; v/ Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi);

  vi/ Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

  Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành cho ý kiến (lần đầu) về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

  2. Về các vấn đề kinh tế - xã hội

  Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung sau:

  i/ Việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính.

  ii/ Cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

  iii/ Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

  iv/ Việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao.

  · Về công tác thông tin báo chí:

  Tại phiên họp này, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên số lượng các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự, đưa tin được hạn chế. Đề nghị phóng viên được mời tham dự, đưa tin về Phiên họp bảo đảm tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

  Để bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về phiên họp, các cơ quan thông tấn báo chí có thể khai thác tin, ảnh trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội; khai thác hình về phiên họp từ Truyền hình Quốc hội Việt Nam theo địa chỉ:

  Đường dẫn : http://ftp.quochoitv.vn

  Username: hopubtvqh

  Password: hopubtvqh43 

  Văn phòng Quốc hội rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan thông tấn, báo chí.

  Thông tin liên hệ: Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội: ĐTCQ: 080.46326/080.41496; DĐ: 0989.792.626; Email: vuthongtin@quochoi.vn. 

  Cổng Thông tin điện tử Quốc hội