• Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • DỰ KIẾN PHIÊN HỌP THỨ 43 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

  17/03/2020

  Được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày 16/3, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc có thông báo dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến sáng 25/3/2020.

   

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 42 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên số lượng và thành phần dự tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội được hạn chế, chỉ bao gồm như sau:

  - Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  - Cơ quan trình (tối đa 05 người);

  - Thường trực Ủy ban chủ trì thẩm tra và 01 đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật (các thành viên khác của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban và Lãnh đạo các Ban theo dõi phiên họp tại phòng làm việc của mình qua hệ thống truyền hình nội bộ cơ quan - MyTV);

  - Đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan (01 người/1 cơ quan);

  - Văn phòng Quốc hội: 01 Lãnh đạo Văn phòng; trợ lý, thư ký Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; đơn vị chủ trì phục vụ nội dung, Vụ Pháp luật, Vụ Tổng hợp (01 người/1 đơn vị).

  Văn phòng Quốc hội khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian tiến hành Phiên họp.

  Theo dự kiến Chương trình, tại Phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số dự án Luật còn có ý kiến khác nhau như: Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Cho ý kiến (lần 2) về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao; Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

  Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính; Cho ý kiến về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; Cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

  Phiên họp thứ 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến khai mạc vào sáng ngày 23/3/2020.

  Cổng Thông tin điện tử Quốc hội