• 80 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
 • Phiên họp thứ 24
 • Tin hoạt động của Nhóm đại biểu trẻ
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023
 • Phiên họp thứ 22
 • Hội nghị đại biểu Quốc hội tháng 4/2023
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022
 • Phiên họp thứ 15
 • Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách
 • Phiên họp bất thường tháng 8
 • Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thường vụ ngày 04/6
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIV
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • Thông báo nội dung phiên họp thứ 3 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

  27/09/2016

  Từ ngày 12 đến sáng ngày 22/9/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 3 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; về việc tiếp thu, chỉnh lý 03 dự án luật; về 10 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2; về báo cáo công tác năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng; thông qua 02 nghị quyết và cho ý kiến về 01 dự thảo nghị quyết.

  Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

  1. Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV: Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 20/10/2016. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp rà soát, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, báo cáo… trình Quốc hội. Đề nghị các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bố trí lịch công tác phù hợp để tham dự đầy đủ các phiên họp Quốc hội xem xét nội dung thuộc lĩnh vực mình phụ trách và giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nắm chắc tình hình thực tế để tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp, gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, đồng thời tiếp tục đôn đốc chuẩn bị các nội dung và điều kiện về mọi mặt cho kỳ họp.

  2. Về việc tiếp thu, chỉnh lý 03 dự án luật (Luật về hội, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật đấu giá tài sản): Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban chủ trì thẩm tra các dự án luật phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh một bước báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội.

  3. Về 10 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 (Luật thủy lợi, Luật đường sắt (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ, Luật quản lý ngoại thương, Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật quy hoạch, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật du lịch (sửa đổi), Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp): Qua xem xét, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng các dự án luật và dự thảo nghị quyết này đã được chuẩn bị khá chu đáo, đủ điều kiện trình Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

  Đối với dự án Luật quy hoạch, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 4 (tháng 10/2016), trước khi trình Quốc hội.

  Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ, Tổng thư ký Quốc hội đã ban hành văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện dự án theo hướng nâng cấp lên thành Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

  4. Về các báo cáo công tác năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng: Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí trình các báo cáo này tại kỳ họp thứ 2 để Quốc hội thảo luận, xem xét. Đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban pháp luật, Ủy ban tư pháp của Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, rà soát, bổ sung, đánh giá, nhận định cho thống nhất và sát với thực tế, hoàn chỉnh các báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

  5. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính, Ủy ban pháp luật, Tổng thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, gửi xin ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

  6. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

  7. Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nước (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11): Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và Ủy ban pháp luật nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại một phiên họp sau.

  Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 4 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Từ ngày 03 đến ngày 8/10/2016 và ngày 17/10/2016).

   

  TỔNG THƯ KÝ

  (đã ký)

   

  Nguyễn Hạnh Phúc

  (Văn phòng Quốc hội)