• Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022
 • Phiên họp thứ 15
 • Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách
 • Phiên họp bất thường tháng 8
 • Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thường vụ ngày 04/6
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIV
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 29 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  05/12/2018

  Phiên họp thứ 29 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến bắt đầu khai mạc ngày 10/12/2018. Theo Kế hoạch, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng như: Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch;...

   

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

  Phiên họp thứ 29

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 29 (tháng 12/2018)

    CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  ____________________

   

  Thứ hai, ngày 10/12/2018

  Sáng

  * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

  1. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

  - Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình của Chính phủ; 

  - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình; 

  - Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình; 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Chiều

  2. Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

  - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình; 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 15 giờ 30

  3. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

  - Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

  - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Thứ ba, ngày 11/12/2018

  Sáng

  4. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2018; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về  chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

  - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày các báo cáo về hoạt động đối ngoại năm 2018 và chương trình năm 2019; 

  - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  Quốc hội trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế năm 2018 và phương hướng năm 2019; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 11 giờ 00

  5. Xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia.

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình; 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Chiều

  6. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm.

  - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trình bày tờ trình; 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 15 giờ 30

  7. Cho ý kiến về thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

  - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày báo cáo; 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Thứ tư, ngày 12/12/2018

  Sáng

  8.Tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

  - Tổng Thư ký Quốc hội trình bày các báo cáo; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 10 giờ 00

  9. Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                 

  - Tổng Thư ký Quốc hội trình bày dự kiến chương trình; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp

  Chiều 

           Dự phòng

  _____________________________ 

  Thời gian làm việc:

  Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

  Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

  Cổng Thông tin điện tử Quốc hội