THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 27 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

07/09/2018 16:57

Từ ngày 10/9-20/9/2018, phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên chủ trì phiên họp.

Theo dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung quan trọng sau đây:

 1. Về công tác xây dựng pháp luật: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với 04 dự án Luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa IV (gồm Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến luật quy hoạch); đồng thời, xem xét, cho ý kiến đối với 04 dự án luật dự kiến được cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Hành chính công).

2. Báo cáo của các cơ quan hữu quan: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo sau đây:

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội.

- Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018.

- Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

- Báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước.

- Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Báo cáo tổng hợp của Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cá nhân có liên quan về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của Ủy ban Thường vụ QH về chất vấn tại phiên họp từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 4.

3. Một số vấn đề khác:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với Đề án đối mới và một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Đề án và dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

- Xem xét, quyết định việc thành lập Tòa án quân sự khu vực, Tòa án quân sự quân khu và tương đương; biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp; việc bổ sung số lượng Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương;

- Xem xét, quyết định việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên; thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc vào 22/10/2018).

Ngoài ra, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét đối với một số vấn đề khác về đối ngoại và ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thông tin liên hệ:

Vụ Thông tin, Văn phòng QH: ĐT: 080.46326 hoặc 080.41834; DĐ: 098.979.2626

 

                  

 

Cổng TTĐTQH