• Phiên họp thứ 21
 • Tin đại biểu Quốc hội
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • Tìm kiếm văn bản
  Tìm kiếm
   
  Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
  Nghị quyết Về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Ủy ban thường vụ Quốc hội
  Nghị quyết Về việc thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Ủy ban thường vụ Quốc hội
  Tài liệu v/v thực hiện một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư
  Tài liệu về tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV
  Báo cáo số 1341/BC-UBTP14 của Ủy ban Tư pháp về một số vấn đề lớn về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) Phòng, chống tham nhũng Ủy ban Tư pháp
  Tài liệu Dự án Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường Thuế bảo vệ môi trường
  Tài liệu v/v thành lập thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trình UBTVQH tại phiên 25 Điều chỉnh địa giới hành chính
  Tài liệu v/v thành lập Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trình UBTVQH tại phiên 25 Điều chỉnh địa giới hành chính
  Tài liệu về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình UBTVQH tại phiên 25 Tổ chức Tòa án nhân dân