Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Nghị quyết Về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị quyết Về việc thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Ủy ban thường vụ Quốc hội
Tài liệu v/v thực hiện một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư
Tài liệu về tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV
Báo cáo số 1341/BC-UBTP14 của Ủy ban Tư pháp về một số vấn đề lớn về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) Phòng, chống tham nhũng Ủy ban Tư pháp
Tài liệu Dự án Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường Thuế bảo vệ môi trường
Tài liệu v/v thành lập thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trình UBTVQH tại phiên 25 Điều chỉnh địa giới hành chính
Tài liệu v/v thành lập Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trình UBTVQH tại phiên 25 Điều chỉnh địa giới hành chính
Tài liệu về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình UBTVQH tại phiên 25 Tổ chức Tòa án nhân dân