THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 02 PHIÊN HỌP THỨ 25 UỶ BAN THƯỜNG VỤ KHÓA XIV

13/07/2018 16:00

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, sáng ngày 13/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXNCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 và bổ sung địa bàn kiêm nhiệm. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung thảo luận.

Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hữu quan.

Tại phiên họp, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao đã trình bày Tờ trình số 47/TTr-TTg ngày 31/5/2018 và Tờ trình số 59/TTr-TTg ngày 4/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXNCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 và bổ sung địa bàn kiêm nhiệm.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo số 2453/BC-UBĐN14 ngày 10/7/2018 của Ủy ban Đối ngoại thẩm tra Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 và bổ sung địa bàn kiêm nhiệm.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với 16 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXNCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 và bổ sung địa bàn kiêm nhiệm đối với 01 Đại sứ theo Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại./.

 

Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội