• Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 25 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  07/07/2018 08:26

  Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 13/7/2018. Phiên họp sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và nhiều vấn đề quan trọng khác.

   DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 25 (tháng 7/2018)

    CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

   -----------------------------------

   
  Thứ tư, ngày 11/7/2018

  Sáng

  * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

  1. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

  - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 9 giờ 30

  2. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

  - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Chiều

  3. Cho ý kiến về việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình (tóm tắt); 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt); 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 14 giờ 45

  4. Cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 vốn ngoài nước cho tỉnh Bình Thuận.

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình (tóm tắt); 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt); 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 15 giờ 30

  5. Xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

  - Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình (tóm tắt); 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt); 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 16 giờ 30

  6. Xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình (tóm tắt); 

  - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tờ trình (tóm tắt); 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt); 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

  - Chủ tọa kết luận.

   

  Thứ năm, ngày 12/7/2018

  Sáng

  7. Cho ý kiến về phương án phân bổ số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 còn lại; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chương trình mục tiêu quốc gia Biển Đông-Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng an ninh trên biển và hải đảo; việc sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt quan trọng và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách.

  - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các tờ trình (tóm tắt); 

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình bày tờ trình (tóm tắt);

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra (tóm tắt); 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 10 giờ 45

  8. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình (tóm tắt); 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt); 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

  - Chủ tọa kết luận.

  Chiều

  9. Cho ý kiến về điều chỉnh tổng mức đầu tư các Dự án đường sắt đô thị Thành phố  Hồ Chí Minh: tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình bày tờ trình (tóm tắt); 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt); 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 15 giờ 30

  10. Cho ý kiến về việc thực hiện một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư.

  - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình (tóm tắt); 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt); 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

   

  Thứ sáu, ngày 13/7/2018

  Sáng

  11. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 10 giờ 45

  12. Xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 và bổ sung địa bàn kiêm nhiệm.

  - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình; 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

  - Chủ tọa kết luận.

  Chiều 

  13. Cho ý kiến về về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Cần Thơ.

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình (tóm tắt); 

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt); 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 15 giờ 30

  Tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

  - Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo, tờ trình; 

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

       * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp

   ----------------------

    Thời gian làm việc:

  Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

  Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

  Cổng Thông tin điện tử Quốc hội