CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 23 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

09/04/2018 14:29

Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phiên họp thứ 23 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 10/4 đến hết ngày 17/4. Tại Phiên họp lần này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án Luật: Cảnh sát biển, Quản lý phát triển đô thị, Chăn nuôi, Trồng trọt, Dân số, Công an nhân dân (sửa đổi)...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 23

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 23 (tháng 4-2018) CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định)

________________

  

Thứ ba, ngày 10-4-2018

Sáng

   * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

 1. Cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát biển.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều 

 1. Cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát của Quốc hội trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Đại diện Chính phủ phát biểu ý kiến; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 11-4-2018

Sáng

 1. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá.

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 12-4-2018

Sáng

 1. Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

 1. Xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật Quản lý phát triển đô thị.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 13-4-2018

Sáng

 1. Cho ý kiến về dự án Luật Chăn nuôi.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật Trồng trọt.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Thứ hai, ngày 16-4-2018

Sáng

 1. Cho ý kiến lần 2 về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 17-4-2018

Sáng

 1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

 1. Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp .

__________________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00