Tài liệu v/v thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trình UBTVQH tại phiên họp thứ 21

Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Lĩnh vực: Điều chỉnh địa giới hành chính