Chương trình Phiên họp thứ 2 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa XIV, ngày 15, 16-8-2016 (Đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua)

19/09/2016

Thứ hai, ngày 15-8-2016

Sáng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

  1. Cho ý kiến về dự án Luật cảnh vệ.

- Bộ trưởng Bộ công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

Chiều

  1. Cho ý kiến về dự án Luật công an xã.

- Bộ trưởng Bộ công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

Thứ ba, ngày 16-8-2016

Sáng

  1. Cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về đề xuất sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của dự án Hồ Tả Trạch cho hợp phần bồi thường, di dân tái định cư.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 phút

  1. Cho ý kiến Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

  1. Đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

- Tổng thư ký Quốc hội trình bày báo cáo, tờ trình;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

(Văn phòng Quốc hội)