Thông cáo Phiên họp thứ nhất của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức hữu quan.