Dự kiến chương trình phiên họp thứ 11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định)

01/06/2017

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 11

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định)

Thứ sáu, ngày 02-6-2017

Từ 17 giờ 00:

  * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

  1. Cho ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

-  Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 17 giờ 30:

  1. Cho ý kiến về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

 

    * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

(Văn phòng Quốc hội)