Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 1208/BC-UBTCNS14 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách thẩm tra sơ bộ về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) Quản lý thuế
Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Thực hiện chính sách pháp luật Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị quyết số 434/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v/v điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2017 Ngân sách nhà nước Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị quyết số 466/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020 Đầu tư Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị quyết số 454/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v/v điều chỉnh dự toán từ nguồn phí cảng vụ hàng không để thực hiện cơ chế tài chính đặc thù năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải Cơ chế đặc thù Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị quyết số 439/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v/v thu hồi phần vốn trái phiếu Chính phủ còn lại của Dự án hầm Đèo Cả Vốn trái phiếu chính phủ Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị quyết số 463/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị quyết số 460/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v/v thành lập thị trấn Ninh Cường thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Điều chỉnh địa giới hành chính Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị quyết số 461/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v/v bổ sung kinh phí mua bù gạo hàng dự trữ quốc gia Dự trữ quốc gia Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Báo cáo Đánh giá kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Đánh giá kết quả kỳ họp Ủy ban thường vụ Quốc hội