Chương trình ngày 14-12-2017 (Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định điều chỉnh ngày 12-12-2017)

13/12/2017 17:42

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 14-12-2017

(Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định điều chỉnh ngày 12-12-2017)

 

 

Thứ năm, ngày 14-12-2017

Sáng

  1. Cho ý kiến về việc giải quyết bồi thường khi nhà ở, công trình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng do quá trình thi công xây dựng các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hoá - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

  1. Xem xét đề xuất của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

  1. Cho ý kiến về việc sử dụng số vốn kết dư sau khi hoàn thành các dự án đóng tàu Cảnh sát biển, kiểm ngư thực hiện theo Nghị quyết số 72/2014/QH13 của Quốc hội.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

  1. Tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo, tờ trình;

 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

    * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

 

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

 

 

 

(Văn phòng Quốc hội)