Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 721/BC-UBTCNS14 thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Ý kiến về Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018 - 2020 Ngân sách nhà nước Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Báo cáo số 415/BC-CP của Chính phủ tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ Kiến nghị của cử tri Chính phủ
Báo cáo số 618/BC – BDN của Ban Dân nguyện về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV Kết quả giám sát Ban Dân nguyện
Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Kiến nghị của cử tri Ban Dân nguyện
Báo cáo số 619/BC-BDN của Ban Dân nguyện về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (Từ 16/8/2016 đến 15/8/2017) Hoạt động giám sát Ban Dân nguyện
Tờ trình số 408/TTr-CP của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Bộ Giáo dục và đào tạo
Báo cáo số 845/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
Báo cáo số 708/BC-UBKT14 của Ủy ban Kinh tế thẩm tra sơ bộ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành Dự án công trình Ủy ban Kinh tế
Tờ trình số 405/TTr-CP của Bộ Giao thông vận tải về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành Dự án công trình Bộ Giao thông vận tải
Báo cáo số 707/BC-UBKT14 của Ủy ban Kinh tế thẩm tra sơ bộ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Kinh tế - Xã hội Ủy ban Kinh tế