• Thông tin khác
 • Quốc hội khóa XIV
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • Chương trình phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (tháng 10 năm 2017) (Đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ngày 11/10/2017)

  11/10/2017

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  Phiên họp thứ 15

  _____________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 15 (tháng 10-2017)

    CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  (Đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ngày 11/10/2017)

   

  Thứ tư, ngày 11-10-2017

  Sáng

              Thành viên UBTVQH dự họp Hội nghị Trung ương 6.

  Chiều

     * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

  1. Cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2017.

  - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo;

  - Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các báo cáo;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 16 giờ 30

  2. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

  - Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Thứ năm, ngày 12-10-2017

  Từ 8 giờ 00

  3. Cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

  - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tóm tắt về kinh tế - xã hội (tối đa 15 phút);

  - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về  báo cáo kinh tế - xã hội (tối đa 15 phút);

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo về ngân sách nhà nước (tối đa 15 phút);

  -Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo ngân sách nhà nước (tối đa 15 phút);

  - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 15 giờ 30

  4. Cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Thứ sáu, ngày 13-10-2017

  Sáng

  5. Cho ý kiến về kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

  - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 9 giờ 30

  6. Cho ý kiến về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

  - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Chiều

  7. Cho ý kiến về Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 16 giờ 30

  8. Cho ý kiến về công tác chuẩn bị nhân sự trình Quốc hội xem xét, quyết định (nếu chuẩn bị kịp).

  * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

   

     

  _________________

  Thời gian làm việc:

  Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

  Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

   

  (Văn phòng Quốc hội)