Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Tờ trình số 98/TTr-BSTDALHCC của Ban soạn thảo về việc xây dựng dự án Luật hành chính công Hành chính công
Dự thảo Luật Hành chính công Hành chính công Quốc hội
Báo cáo số 747/BC-UBPL14 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) Tố cáo Ủy ban Pháp luật
Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) (trình tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội) Tố cáo Quốc hội
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan đại diện VN ở nước ngoài Quốc hội
Tờ trình số 317/TTr - CP của Bộ Ngoại giao về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan đại diện VN ở nước ngoài Bộ Ngoại giao
Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) (trình tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Bảo vệ và phát triển rừng Quốc hội
Báo cáo số 452 /BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) Bảo vệ và phát triển rừng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) (trình tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Luật thủy sản Quốc hội
Báo cáo số 453/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giải trình tiếp thu, chỉnh lý những vấn đề lớn của Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) Luật thủy sản Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường