Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 736/BC-UBPL14 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập mới 2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điều chỉnh địa giới hành chính Ủy ban Pháp luật
Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điều chỉnh địa giới hành chính Ủy ban thường vụ Quốc hội
Tờ trình số 339/TTr-CP của Bộ Nội vụ về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điều chỉnh địa giới hành chính Bộ Nội vụ
Dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) Thực hiện chính sách pháp luật Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 177/BC-ĐGS của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) Thực hiện chính sách pháp luật Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 334/BC-CP của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) Thực hiện chính sách pháp luật Bộ Giao thông vận tải
Báo cáo số 1876/BXD-VP của Bộ Xây dựng phục vụ phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/8/2016 Chất vấn và trả lời chất vấn Bộ Xây dựng