PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Sáng 09/4, tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 
 

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV THÀNH CÔNG TRÊN NHIỀU PHƯƠNG DIỆN

Bên lề Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu đã đánh giá thành công của Quốc hội Khóa XIV là nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân...

 
Hội đồng bầu cử Quốc gia

Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban về các vấn đề Xã hội

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV

(01/04/2021)

(1878 lượt xem)

 
 • Nghị quyết số 132/2020/QH14

  Nghị quyết số 132/2020/QH14 về việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

 • Nghị quyết số 130/2020/QH14

  Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

 • Nghị quyết số 131/2020/QH14

  Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Nghị quyết số 134/2020/QH14

  Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

 • Nghị quyết số 135/2020/QH14

  Nghị quyết số 135/2020/QH14 về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

 
Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt nam
 • Nghị quyết số 1177/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1177/NQ-UBTVQH14 ban hành Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội viếng người từ trần.

 • Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14

  Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

 • Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 • Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.