CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP NGHỊ SỸ RICHARD MARLES - PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Chiều 30/11/2022 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Nghị viện Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Nghị sĩ, Phó Chủ tịch Công đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles.

 
 
 
 

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ĐƯA VĂN HÓA TRỞ THÀNH SỨC MẠNH NỘI SINH, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển Đất nước và bảo vệ Tổ quốc, nhiều đại biểu Quốc hội nêu quan điểm, cần tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh...

 

HẬU GIANG: CỬ TRI ĐỀ NGHỊ KHẮC PHỤC VIỆC CHẬM CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Sáng 30/11, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang gồm các đại biểu: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, tiếp xúc với 150 cử tri thành phố Ngã Bảy sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đến dự còn có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

 
 
 
 
 

TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI HỢP TÁC CÙNG TIKTOK VIỆT NAM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TRÊN KHÔNG GIAN SỐ

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam cùng Tiktok Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ "Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên không gian số", nhằm xây dựng Chương trình thành cầu nối quan trọng, lan tỏa giá trị di sản Việt Nam đến gần hơn với người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

 
Hội đồng bầu cử Quốc gia

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ngân hàng nhà nước

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV

(5848 lượt xem)

 
 • Nghị quyết số 50/2022/QH15

  Nghị quyết số 50/2022/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

 • Nghị quyết số 62/2022/QH15

  Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 47/2022/QH15

  Nghị quyết số 47/2022/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

 • Nghị quyết số 51/2022/QH15

  Nghị quyết số 51/2022/QH15 về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”

 • Nghị quyết số 52/2022/QH15

  Nghị quyết số 52/2022/QH15 về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”

 
Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt nam
 • Nghị quyết số 610/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 610/NQ-UBTVQH15 về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2026

 • Nghị quyết số 28/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 28/2022/UBTVQH15 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

 • Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị

 • Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

 • Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã