ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI QUÂN KHU 5

Sáng 22/01, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, nhân dịp xuân Tân Sửu.

 
 

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRA TẤN

Sáng 22/01, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án ''Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020''.

 

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: SỬA ĐỔI LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ - ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN

Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) sau gần 15 năm thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy giao dịch điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, kết quả tổng kết thực tiễn 15 năm thực hiện Luật GDĐT cũng cho thấy Luật đang tồn tại một số bất cập cần sửa đổi, bổ sung.

 
 
Hội đồng bầu cử Quốc gia

Luật Giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

(20/01/2021)

(11723 lượt xem)

 
 • Nghị quyết số 132/2020/QH14

  Nghị quyết số 132/2020/QH14 về việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

 • Nghị quyết số 130/2020/QH14

  Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

 • Nghị quyết số 131/2020/QH14

  Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Nghị quyết số 134/2020/QH14

  Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

 • Nghị quyết số 135/2020/QH14

  Nghị quyết số 135/2020/QH14 về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

 
Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt nam
 • Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 1125/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1125/NQ-UBTVQH14 về Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 1126/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1126/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 1127/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1127/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 1128/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1128/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021