ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI: CHUYÊN NGHIỆP HÓA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI: CHUYÊN NGHIỆP HÓA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, một trong những điểm mới của Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 là chuẩn hóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Quy định rõ thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, tách riêng giữa vai trò quản lý nhà nước với việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan đăng ký, đưa công tác cấp Giấy chứng nhận được chuyên nghiệp hóa, làm cơ sở cho việc thống nhất công tác đăng ký đất đai từ trung ương tới địa phương.

 
ĐBQH TÔ THỊ BÍCH CHÂU: CẦN CÓ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ TRONG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN SAU KHI XUẤT NGŨ

ĐBQH TÔ THỊ BÍCH CHÂU: CẦN CÓ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ TRONG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN SAU KHI XUẤT NGŨ

Thực hiện hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn bằng văn bản, đại biểu Tô Thị Bích Châu - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh đã gửi phiếu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm đối với thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

 
ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN VỚI NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG VÀO THÀNH TỰU CHUNG CỦA QUỐC HỘI VÀ ĐỊA PHƯƠNG

ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN VỚI NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG VÀO THÀNH TỰU CHUNG CỦA QUỐC HỘI VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trên các lĩnh vực như xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Quốc hội, đất nước và địa phương...

 
 
 
 
 
SẼ TIẾP TỤC SƯU TẦM TƯ LIỆU, GẶP GỠ NHÂN CHỨNG CHO VIỆC BIÊN SOẠN CUỐN SÁCH “BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI (1946 – 2025)”

SẼ TIẾP TỤC SƯU TẦM TƯ LIỆU, GẶP GỠ NHÂN CHỨNG CHO VIỆC BIÊN SOẠN CUỐN SÁCH “BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI (1946 – 2025)”

Trong thời gian tới, Vụ Thông tin, Văn phòng Đảng – Đoàn thể sẽ phối hợp với các chuyên gia tiếp tục công tác sưu tầm, gặp gỡ nhân chứng, khai thác tư liệu và đối chiếu nguồn tài liệu liên quan nhằm phục vụ việc biên soạn cuốn sách “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (1946 – 2025)”…

 
 
 
 
 
 • Nghị quyết số 112/2024/QH15

  Nghị quyết số 112/2024/QH15 về việc dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 • Nghị quyết số 111/2024/QH15

  Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

 • Nghị quyết số 109/2023/QH15

  Nghị quyết số 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn

 • Nghị quyết số 108/2023/QH15

  Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”

 • Nghị quyết số 110/2023/QH15

  Nghị quyết số 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

 
 
 
 
 
 • Nghị quyết số 43/2024/UBTVQH15

  Nghị quyết số 43/2024/UBTVQH15 Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”

 • Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15

  Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15 Quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 về Hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội

 • Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH15 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 • Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15

  Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024