Tin tức

Skip Navigation Linkshome

Tin mới

Tổng tuyển cử- Dấu mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa - Bài 5: Quốc hội khóa đầu và bản Hiến pháp đi vào lịch sử (Báo điện tử: Tác phẩm đoạt giải A - Thanh Hà và nhóm phóng viên)

07/01/2016

1946 - năm đầu của chính quyền cách mạng với việc tiến hành tổng tuyển cử đầu tiên, tổ chức kỳ họp Quốc hội đầu tiên, thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến và ban hành bản Hiến pháp đầu tiên. Lịch sử dồn nén và tinh tường với chừng ấy sự kiện vĩ đại diễn ra trong mối quan hệ trình tự và khăng khít của cuộc đấu tranh chính trị pháp lý, giành, giữ và xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Tổng tuyển cử- Dấu mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa - Bài 4: Thực hiện quyền chính trị cơ bản, thiêng liêng (Báo điện tử: Tác phẩm đoạt giải A - Thanh Hà và nhóm phóng viên)

07/01/2016

Phổ thông, đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và bí mật là quy định cụ thể trong Sắc lệnh 51 về thể lệ bầu cử. Đây là nguyên tắc cơ bản được hiến định ngay trong Hiến pháp đầu tiên và xuyên suốt pháp luật bầu cử. Nhưng lúc bấy giờ, thành quả này là quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ với những hy sinh, mất mát để mang lại cho đồng bào ta, nhân dân ta. Đó là quyền thiêng liêng mà nhân dân Việt Nam giành được và vinh dự là những công dân đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện để xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân.

Tổng tuyển cử- Dấu mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa - Bài 3: Khoảnh khắc lịch sử (Báo điện tử: Tác phẩm đoạt giải A - Thanh Hà và nhóm phóng viên)

07/01/2016

Nếu tính thời gian, kể từ ngày Quốc dân Đại hội Tân Trào họp 16- 17.8.1945 đến ngày tổng tuyển cử đầu tiên 6.1.1946 vỏn vẹn hơn 4 tháng. Chừng ấy thời gian cho đấu tranh giành chính quyền, cho bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam mới và tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên là sự dồn nén của lịch sử, là khoảnh khắc vĩ đại của cách mạng.

Tổng tuyển cử- Dấu mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa - Bài 2: Sắc lệnh đầu tiên về bầu cử (Báo điện tử: Tác phẩm đoạt giải A - Thanh Hà và nhóm phóng viên)

07/01/2016

Bây giờ và cả sau này khi tìm hiểu về bầu cử ĐBQH, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với những tư liệu lịch sử cho thấy quyết định của lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh với tầm nhìn xa trông rộng, sáng suốt chèo lái con thuyền cách mạng ở thời điểm thế nước như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Tổng tuyển cử- Dấu mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa - Bài 1: 1946, tại sao? (Báo điện tử: Tác phẩm đoạt giải A - Thanh Hà và nhóm phóng viên)

07/01/2016

Có những thời khắc lịch sử là sự kết tinh của cách mạng, chấm dứt đêm trường nô lệ của người dân mất nước, là thời khắc đầu tiên nhân dân thực hiện quyền dân chủ xây nên Nhà nước của mình, bắt đầu bình minh mới khi Việt Nam Rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Thời khắc ấy, tháng Giêng, năm 1946 khi toàn dân Việt Nam theo lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Chính phủ liên hiệp lâm thời Hồ Chí Minh.