Lịch sử Quốc hội Việt Nam

Skip Navigation Linkslich-su-quoc-hoi-viet-nam

Lịch sử Quốc hội Việt Nam - Tập 4

Trải qua 19 năm (1992-2011) với bốn khóa hoạt động, Quốc hội Việt Nam luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong chặng đường gần hai thập niên sinh động ấy, Quốc hội không ngừng đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, tiếp tục kiện toàn và tăng cường các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển ngày càng cao của đất nước. Vai trò của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội ngày càng được phát huy tốt hơn. Việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Sự gắn bó giữa Quốc hội với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Xem thêm

Lịch sử Quốc hội Việt Nam - Tập 3

Ngày 30-4-1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Yêu cầu cấp bách sau ngày toàn thắng là nhanh chóng thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Vì vậy, tháng 11-1975, đoàn đại biểu hai miền Nam - Bắc đã họp Hội nghị hiệp thương chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh quyết nghị “cần hoàn thành thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thống nhất trọn vẹn nhất”. Trong toàn bộ quá trình hoàn thành thống nhất Tổ quốc, khâu chính là thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Vì vậy, Hội nghị hiệp thương chính trị quyết định tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trên cả nước Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung thống nhất. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức ngày 25-4-1976. Đây là lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước sau lần đầu tổ chức ngày 6-1-1946.

Xem thêm

Lịch sử Quốc hội Việt Nam - Tập 2

Cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam chống thực dân xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ phát triển đến đỉnh cao thắng lợi là chiến dịch Điện Biên Phủ (tháng 5-1954). Hiệp định Giơnevơ được ký kết, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương (7-1954). Miền Bắc nước ta đã hoàn toàn giải phóng, miền Nam còn tạm thời do phía Pháp quản lý. Đất nước trước mắt bị chia làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.

Xem thêm

Lịch sử Quốc hội Việt Nam - Tập 1

Việt Nam là một nước văn hiến từ ngàn xưa. Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất vì độc lập tự do của dân tộc. Từ giữa thế kỷ XIX trở đi, nhân dân Việt Nam đã không ngừng đứng dậy đấu tranh chống lại ách thống trị của thực dân Pháp. Trong cao trào giải phóng dân tộc ngày 16-8-1945 Đại hội đại biểu quốc dân họp tại Tân Trào. Đại hội là hình ảnh tiêu biểu của khối đoàn kết dân tộc, đã hiệu triệu toàn dân nổi dậy giành chính quyền dẫn đến thắng lợi của cuộc

Xem thêm

Hội trường Ba Đình lịch sử

Hội trường Ba Đình là công trình đặc biệt, có nhiều công năng, được xây dựng trên một vị trí có ý nghĩa lịch sử: trước Quảng trường Ba Đình. Nơi đây, ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Đây là công trình lớn mang dấu ấn kiến trúc của thời đại Hồ Chí Minh, giữa khu Trung tâm chính trị Ba đình có nhiều công trình kiến trúc theo phong cách Pháp. Không gian tự nhiên và những công trình xung quanh Hội trường Ba Đình cấu trúc tương đối hài hòa bao gồm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chùa Một cột, Trụ sở Bộ ngoại giao, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ… Tuy kiểu dáng không thật đặc sắc, nhưng trong tổng thể khối công trình kiến trúc liên hoàn đó, Hội trường Ba Đình vẫn tạo ấn tượng về sự giản dị, khiêm nhường và gần gũi với đời thường.

Xem thêm

LỊCH SỬ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Hơn sáu mươi năm qua, gắn liền với tiến trình lịch sử của Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội không ngừng lớn mạnh, đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Các thế hệ cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống

Xem thêm