Lịch sử Quốc hội Việt Nam

Skip Navigation LinksCac-bai-viet-nghien-cuu

Trao đổi

Vị Chủ tọa kỳ họp đầu tiên

16/12/2015

Trong số 333 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946, có đến 11% là các nhà tư sản. Sự có mặt với tỷ lệ khá cao trong Quốc hội sau khi nước nhà giành độc lập đã chứng tỏ nhiệt tình đóng góp với đất nước, với chế độ mới; đồng thời cũng cho thấy uy tín không nhỏ của giới công thương đối với dân chúng, và kỳ vọng của Chính phủ vào khả năng đóng góp về tinh thần và vật chất của họ...

Từ “thuở ban đầu Dân quốc ấy”...

16/12/2015

Việc tiến hành Tổng tuyển cử để bầu QH nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau thắng lợi giành chính quyền từ Cách mạng tháng Tám là quyết định táo bạo, mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn đó, góp phần bảo vệ các thành quả cách mạng vừa đạt được. Từ các bài học kinh nghiệm sâu sắc của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, các đại biểu nguyên là Lãnh đạo QH, ĐBQH qua các thời kỳ và đông đảo nhà khoa học dự Hội thảo “QH Việt Nam: 70 năm hình thành và phát triển” cho rằng, QH cần tiếp tục con đường đổi mới để không ngừng hoàn thiện tổ chức, hoạt động, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

QUỐC DÂN ĐẠI HỘI - TIỀN THÂN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM - Bài 4: Kinh nghiệm quý cho Quốc hội sau này

16/12/2015

Trên giác độ về cơ quan lập pháp, Quốc dân Đại hội là một tiền Quốc hội hay Quốc hội lâm thời, đặt nền móng cơ bản cho việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội từ Khóa I và được hoàn thiện dần cho đến bây giờ.

QUỐC DÂN ĐẠI HỘI - TIỀN THÂN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM - Bài 3: Chương trình 10 điểm - “bản Hiến pháp tạm thời”

16/12/2015

Chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng kết quả của Quốc dân Đại hội (những quyết nghị của Đại hội) đã làm nền tảng cho khởi nghĩa ở các địa phương, cho Tổng khởi nghĩa thắng lợi, giành lại chính quyền và làm cơ sở cho việc xây dựng Nhà nước ngay sau khi cách mạng thành công.

QUỐC DÂN ĐẠI HỘI - TIỀN THÂN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM - Bài 2: Sôi sục không khí Tổng khởi nghĩa

16/12/2015

Dù khó khăn và thời gian gấp gáp nhưng sự chuẩn bị cho Quốc dân Đại hội vẫn chu đáo. Đại hội đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết giành chính quyền toàn quốc và sẽ thi hành 10 chính sách lớn của Việt Minh. Theo đề nghị của Tổng bộ Việt Minh, Đại hội cũng đã quyết định thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng, coi như Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam…