Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam

Skip Navigation Linkstrien-lam-anh-70-nam-quoc-hoi-viet-nam

Báo chí với Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam

15.11.2015

Trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng đầy oanh liệt của cách mạng Việt Nam để giành và giữ vững độc lập dân tộc, báo chí cách mạng giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Buổi đầu độc lập là thời kỳ vô cùng sôi động của báo chí Cách mạng Việt Nam, đi vào lịch sử báo chí Việt Nam như một buớc ngoặt đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, báo chí được tự do phản ánh tiếng nói vì nước vì dân, chống giặc ngoại xâm và kêu gọi đoàn kết dân tộc. Những người làm báo là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – tư tưởng.

Nhân kỉ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2016), Văn phòng Quốc hội tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề: “Báo chí với Tổng tuyển cử đầu tiên”

Nội dung trưng bày gồm: Các bài báo, hình ảnh tiêu biểu về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên năm 1946 và về Kỳ họp thứ nhất (02/3/1946), Kỳ họp thứ hai (28/10 – 09/11/1946) của Quốc hội khóa I. Để bảo đảm tính lịch sử, các bài báo được thể hiện lại một cách trọn vẹn, kể cả về văn phong, chính tả của thời kỳ đó. Tuy nhiên để người đọc dễ hiểu, dễ tiếp cận, chúng tôi chú thích ngay bên cạnh những văn phong, chính tả hiện nay.

Ngoài ra, để cung cấp thông tin đầy đủ những hoạt động báo chí về Tổng tuyển cử và hoạt động của Quốc hội trong thời kỳ này, các thông tin về một số tờ báo nổi bật (hoàn cảnh ra đời, tôn chỉ, mục đích v.v…), về các vấn đề thảo luận (quyền bầu cử của phụ nữ, nguyên tắc bầu cử, Quốc hội một viện hay hai viện v.v…) cũng được cung cấp tại triển lãm.

Với gần một trăm bài báo viết và đưa tin về cuộc Tổng tuyển cử và quá trình hoạt động của Quốc hội khóa I đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của dư luận đối với Quốc hội, thể chế dân chủ đầu tiên trong Nhà nước dân chủ cộng hòa. Việc triển lãm trưng bày những bài báo này sẽ làm sống lại không khí và diễn biến của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam và những kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (kỳ họp thứ 1 và kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa I). Thông qua những bài báo được trưng bày, quần chúng nhân dân cũng sẽ thấu hiểu một cách sâu sắc hơn chủ trương đường lối cách mạng của Đảng và vai trò của Quốc hội trong cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc.

Cuộc triển lãm hi vọng sẽ mang đến một cái nhìn khách quan về lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội, đồng thời giúp cho người xem hiểu hơn về quá trình ra đời và phát triển của Quốc hội Việt Nam những năm đầu kháng chiến.