Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's configuration tag to point to a custom error page URL.

    
        
    

--. at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at TVPortal.QH.HinhAnhVideo.GalleryWS.WebServiceGallery.DanhSachAlbumByCategoryId(Int32 CategoryId) at TVPortal.QH.HinhAnhVideo.ucHinhAnhAlbum.Page_Load(Object sender, EventArgs e) -->

Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam

Skip Navigation Linksca-khuc-doat-giai

Ca khúc đoạt giải chào mừng 70 năm Quốc hội Việt Nam

Quốc hội ngời sáng niềm tin. Nhạc: Vũ Đức Tạo. Lời: Phỏng thơ Phạm Vân Anh

06/12/2015

Tác phẩm: "Quốc hội ngời sáng niềm tin" (phỏng thơ: Phạm Vân Anh) của Vũ Đức Tạo (Quảng Ninh) đoạt giải Nhất.

Vinh Quang Quốc hội Việt Nam. Nhạc và lời: Ngô Quang Dũng

05/12/2015

Tác phẩm: "Vinh quang Quốc hội Việt Nam" của Ngô Quang Dũng (TP. Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhì.

Nhớ về Y Ngông Niêk Đăm. Nhạc và lời: Vũ Mão

04/12/2015

Tác phẩm: "Nhớ về Y Ngông Niêk Đăm" của Vũ Mão (TP. Hà Nội) đoạt giải Nhì.

Quốc hội Việt Nam. Nhạc và lời: Văn Ký

03/12/2015

Tác phẩm: "Quốc hội Việt Nam" của Văn Ký (TP. Hà Nội) đoạt giải Ba.

Chào mừng Quốc hội Việt Nam. Nhạc và lời: Đoàn Phi

03/12/2015

Tác phẩm: "Chào mừng Quốc hội Việt Nam" của Đoàn Phi (TP. Hà Nội) đoạt giải Ba.