Báo chí

Skip Navigation Linksthong-tin-chung

Thông tin chung

Họp báo về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên

04/01/2016

Chiều 4/1, tại Nhà Quốc hội, Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã tổ chức Họp báo về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946- 6/1/2016). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo.

Kiện toàn các thành viên Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2016)

24/10/2015

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-VPQH ngày 24 tháng 10 năm 2015 về việc kiện toàn tiểu ban An ninh – Hành chính; Quyết định số 1117/QĐ-VPQH ngày 24 tháng 10 năm 2015 về việc kiện toàn tiểu ban Lễ tân - Hậu cần; Quyết định số 1118/QĐ-VPQH ngày 24 tháng 10 năm 2015 về việc kiện toàn tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền.

Danh sách các Tiểu ban và thành viên giúp việc Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2016)

24/10/2015

Căn cứ các Quyết định số 491/QĐ-VPQH về việc thành lập Tiểu ban An ninh – Hành chính; Quyết định số 489/QĐ-VPQH về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần ; Quyết định số 492/QĐ-VPQH về việc thành lập Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền

Kiện toàn Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2016)

09/11/2015

Căn cứ Nghị quyết số 1058/NQ-UBTVQH13 ngày 9 tháng 11 năm 2015 Về việc kiện toàn Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2016)