HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THỨ 2 BAN SOẠN THẢO SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

30/10/2020

Chiều 29/10, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã tiến hành Phiên họp thứ 2 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc biên soạn sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Quốc hội khóa XIV có nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, tiếp tục thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, ngoại giao nghị viện. Kế thừa, phát huy thành tựu các khóa Quốc hội trước, hoạt động của Quốc hội khóa XIV ngày càng đổi mới, phát huy dân chủ và hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và Nhân dân cả nước. Nhiều sự kiện nổi bật được ghi nhận tại nhiệm kỳ Quốc hội này, như: nhiều đạo luật quan trọng, bám sát thực tiễn cuộc sống, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được Quốc hội thông qua; hoạt động giám sát tiếp tục được cải tiến, nâng cao hiệu quả, tập trung vào những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm; nhiều quyết định quan trọng được ban hành; đẩy mạnh việc thể chế hóa chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều thành tựu, đóng góp quan trọng vào hoạt động ngoại giao chung của đất nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trỡ hoạt động của Quốc hội;...

Chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, việc biên soạn, xuất bản cuốn sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV là cần thiết nhằm tổng kết đầy đủ, toàn diện, sâu sắc những thành tựu đã đạt được, những kết quả đổi mới, những dấu ấn nổi bật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV. Việc biên soạn cuốn sách này là hoạt động tổng kết mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc về Quốc hội khóa XIV, có tính khoa học cao.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Phiên họp:

Toàn cảnh Phiên họp 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Uông Chu Lưu chủ trì Phiên họp

t

TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo về tiến độ biên soạn cuốn sách

Đại diện một số Ủy ban của Quốc hội tham dự Phiên họp

PGS.TS Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần phải xách định rõ trọng tâm của cuốn sách và đề nghị trọng tâm phải là phần 1 tức là phần Tổng quan về Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, phải cân đối lại dung lượng thể hiện giữa hai phần cho phù hợp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành đề nghị, cần tiếp tục bám sát đề cương đã đưa ra đồng thời Ban biên tập căn cứ vào sản phẩm của các đơn vị rà soát kỹ lưỡng từ đó đưa ra hướng dẫn chi tiết để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu tổng quan của cuốn sách​ 

Đa số ý kiến phát biểu đều đánh giá cao những nỗ lực của Ban soạn thảo cũng như Viện Nghiên cứu lập pháp trong việc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy và đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ việc ban hành cuốn sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV.​ 

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ban Biên soạn, tổ biên tập, các chuyên gia và đặc biệt là Viện Nghiên cứu lập pháp phải hết sức nỗ lực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị có liên quan để hoàn thành việc biên soạn sách đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Lê Anh