HỌP BAN SOẠN THẢO XUẤT BẢN SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

08/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BCĐ ngày 17/8/2020 của Ban Chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, chiều 08/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp Ban soạn thảo để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc biên soạn, xuất bản sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Ts.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, chủ trì cuộc họp.

TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, TS.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, cho biết việc thực hiện Nghị quyết số 989 /NQ-UBTVQH14  ngày 11/8/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và Kế hoạch số 581/KH-UBTVQH14 ngày 11/8/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 -2021, Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch biên soạn, xuất bản sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Yêu cầu đặt ra là việc biên soạn cuốn sách phải bám sát thực tiễn, phản ánh đúng mức, khách quan, khái quát các sự kiện quan trọng, nổi bật, dấu ấn, đóng góp quan trọng của Quốc hội khóa XIV. Đồng thời đánh giá sâu sắc, đầy đủ, toàn diện các thành tựu và một số vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về những nội dung cơ bản của cuốn sách; tiến độ thực hiện;.. cũng như thống nhất về cách thức triển khai viết các phần, mục để đảm bảo việc biên soạn có tính tổng kết, khoa học, lý luận và thực tiễn; cô đọng, dễ tiếp cận; đảm bảo các quy định về bảo mật.

Về tiến độ thực hiện theo nội dung phân công, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội cơ bản đều đảm bảo tiến độ đề ra và đáp ứng yêu cầu về mặt nội dung. Tuy nhiên, một trong những khó khăn, vướng mắc trong quá trình biên soạn được đưa ra là về mặt cấu trúc có sự trùng lặp về mặt nội dung; các phần phụ lục, bảng biểu thể hiện sao cho logic, sinh động; cách thức thể hiện đảm bảo tính mới, sáng tạo để cuốn sách sau khi biên soạn sẽ trở thành cẩm nang biên niên sử của Quốc hội khóa XIV, là một trong những tài liệu nghiên cứu về Quốc hội, nhất là về nhiệm kỳ khóa XIV.

Dự kiến, thời gian xuất bản cuốn sách vào tháng 01/2021; thời gian phát hành vào kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV./.

Lê Anh