HÌNH ẢNH HỘI THẢO THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÂN ĐỊNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

25/12/2019

Sáng ngày 25/12, tại Nhà Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Thực trạng chính sách, pháp luật về phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp; TS. Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện Ủy ban Dân tộc; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên & Môi trường và các chuyên gia, nhà khoa học.

Với đặc điểm địa lý và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khác nhau, vùng dân tộc thiểu số, miền núi ở mỗi tỉnh, các khu vực cũng có sự khác nhau. Vì vậy, việc xác định mức độ thuận lợi, khó khăn và các yếu tố đặc thù của các đơn vị hành chính các cấp, đặc biệt tại các huyện, xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số, miền núi là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước và xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với địa bàn này. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết, việc thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao thời gian đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, cụ thể: Việc phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao được triển khai thực hiện 24 năm, nhưng chưa được tổng kết, đánh giá về tính phù hợp và những nội dung, tiêu chí cần bổ sung, sửa đổi; Việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển được thực hiện ổn định theo chu kỳ khoảng 5 năm. Mỗi lần thay đổi tiêu chí diễn ra khá phức tạp; Kết quả phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển chưa được quán triệt, chỉ đạo một cách thống nhất bằng một văn bản có hiệu lực pháp luật cao; Thiếu thống nhất trong cách tiếp cận xây dựng chính sách, trong chỉ đạo, thực hiện phân định, đánh giá mức độ thuận lợi, khó khăn của đơn vị hành chính cấp xã; …. Vì vậy, việc hoàn thiện khung pháp luật về phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi là vô cùng cần thiết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo “Thực trạng chính sách, pháp luật về phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi”

TS.Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp phát biểu khai mạc Hội thảo

Ths. Nguyễn Văn Tiến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội phát biểu một số nội dung liên quan đến phân định vùng trên giác ddooj quản lý đất nước "vùng là cấp trung gian giữa Quốc gia và tỉnh". Trên cơ sở phân tích thực trạng phân vùng nước ta trong giai đoạn vừa qua, Ths. Nguyễn Văn Tiến chỉ ra một số hạn chế như: trong phân vùng kinh tế - xã hội thì yếu tố thị trường chưa được tính toán thể hiện rõ nét; liên kết nội vùng (ở một số vùng) còn yếu, các tỉnh trong vùng thiếu liên kết, tương tác với nhau; một số vùng kinh tế - xã hội có không gian quá lớn, khoảng cách quá dài như vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải miền trung;... Đồng thời nhấn mạnh việc phân vùng trong giai đoạn tới phải dựa trên cơ sở pháp lý về “vùng” và các nguyên tắc phân vùng, các yếu tố phân vùng được quy định trong Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

TS.Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội thảo. TS.Phan Văn Hùng nhấn mạnh, cho đến nay, nước ta chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định các tiêu chí xác định, phân định địa bàn là miền núi, vùng cao. Do chưa có tiêu chí, tiêu chuẩn quy định địa bàn là miền núi, vùng cao, vì vậy việc phân định các đơn vị hành chính là miền núi, vùng cao không tránh khỏi cảm tính, thiếu sót. 

TS.Nguyễn Cao Thịnh cho rằng, tiêu chí phân định còn đơn giản, chưa phản ánh đầy đủ mức độ khó khăn về điều kiện sống của nhân dân. Việc chỉ đưa ra tiêu chí lấy độ cao so với  mực nước biển, độ dốc của địa hình còn chưa thực sự khoa học, khó áp dụng trong thực tiễn, trong khi mực nước biển có thể thay đổi, địa hình các tỉnh, huyện xã phức tạp về độ cao, độ dốc và có sự biến động, thay đổi,...

Đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường kiến nghị phải dựa trên nền bản đồ, đồng thời cụ thể thêm một số tiêu chí về điều kiện tự nhiên; hạ tầng giao thông; điều kiện sản xuất; thổ nhưỡng; ... để xây dựng bộ tiêu chí hoàn thiện.

Ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh việc phân định miền núi, vùng cao là căn cứ quan trọng để Nhà nước xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách một cách phù hợp với điều kiện từng vùng, nhất là vùng dân tộc và miền núi.

Một số đại biểu tham dự Hội thảo

Kết luận hội thảo, TS.Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu tại hội thảo. Thông qua ý kiến phát biểu cho thấy, sự thống nhất về mặt quan điểm, cách thức tiếp cận vấn đề. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi là nội dung lớn nhằm đề xuất vấn đề liên quan đến chính sách quản lý; ý kiến tại hội thảo sẽ được Ban chủ nhiệm đề tài tổng hợp, tiếp thu, nghiên cứu nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Khung pháp luật về phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” trong thời gian tới.

Lê Anh