HÌNH ẢNH HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRƯỚC YÊU CẦU HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

05/09/2019

Tiếp tục chương trình Hội thảo “Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, sáng ngày 05/9, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung Xây dựng và hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận hai  nội dung trọng tâm: Thứ nhất, đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế, bất cập, nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong thực hiện các nội dung định hướng đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nêu trong Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW qua các giai đoạn phát triển 2005-2010, 2010-2015 và từ 2015-nay, trong đó làm rõ những kết quả nào đã được duy trì, những hạn chế, bất cập nào đã được khắc phục, những hạn chế nào vẫn còn tồn tại qua từng giai đoạn phát triển. Thứ hai, dự báo tình hình và những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn 10 năm 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định nhu cầu, định hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật dân sự, kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các ý kiến tham luận và thảo luận tại Hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ để phục vụ quá trình Tổng kết Nghị quyết số 48 –NQ/TW của Bộ Chính trị...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại hội thảo:

Phiên làm việc thứ 3 của Hội thảo “Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” thảo luận về nội dung Xây dựng và hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng chủ trì hội thảo

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ 3 của Hội thảo

TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, trình bày tham luận về Hoàn thiện pháp luật về quyền tự do kinh doanh

TS. Đinh Trung Tụng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, trình bày tham luận về Hoàn thiện pháp luật về sở hữu

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệt Việt Nam (VCCI), trình bày tham luận về Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, trình bày tham luận về Cải cách pháp luật về kinh doanh tại Việt Nam

Tại phiên làm việc thứ 3 của Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận hai  nội dung trọng tâm: Thứ nhất, đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế, bất cập, nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong thực hiện các nội dung định hướng đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN được nêu trong Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW. Thứ hai, dự báo tình hình và những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn 10 năm 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định nhu cầu, định hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật dân sự, kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TS. Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, phát biểu tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết và khoa học, Hội thảo đã hoàn thành các nội dung chương trình và đạt được mục tiêu đề ra. Hội thảo là diễn đàn khoa học rất hữu ích để hơn 100 đại biểu là các nhà chuyên gia, nhà khoa học và những người làm công tác quản lý, hoạt động thực tiễn trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tham gia thảo luận, đánh giá về thực trạng, định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam cho giai đoạn tiếp theo. 

Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Ban chỉ đạo trong việc tổng kết 15 năm thi hành Nghị quyết 48 NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 2020.

Trọng Quỳnh