MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM GÓP Ý HOÀN THIỆN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

15/10/2020

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Quỹ Rosa Luxemburg Cộng hòa liên bang Đức, tổ chức tọa đàm “Góp ý hoàn thiện báo cáo chuyên đề một số vấn đề nổi bật ở Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và khuyến nghị chính sách”.

TỌA ĐÀM GÓP Ý HOÀN THIỆN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT Ở VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

13/10/2020

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Quỹ Rosa Luxemburg Cộng hòa liên bang Đức, tổ chức tọa đàm “Góp ý hoàn thiện báo cáo chuyên đề một số vấn đề nổi bật ở Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và khuyến nghị chính sách”.

HỌP BAN SOẠN THẢO XUẤT BẢN SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

08/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BCĐ ngày 17/8/2020 của Ban Chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, chiều 08/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp Ban soạn thảo để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc biên soạn, xuất bản sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Ts.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, chủ trì cuộc họp.

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

16/07/2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) là cơ quan Thường trực của Quốc hội. Để tham mưu cho UBTVQH trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ngoài bộ máy tham mưu, giúp việc chung là Văn phòng Quốc hội thì UBTVQH đã thành lập Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện và Viện Nghiên cứu lập pháp.

CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN TẠI NGHỊ VIỆN MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

16/07/2020

Công tác dân nguyện là vấn đề quan trọng đối với thiết chế Nghị viện. Vì vậy, không chỉ Quốc hội Việt Nam mà Nghị viện các nước đều có cơ quan đảm trách công tác này. Chia sẻ tại Hội thảo “Một số vấn đề về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, TS. Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thông tin, cho biết trên thế giới có nhiều mô hình khác nhau để thực hiện công tác dân nguyện.

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

15/07/2020

Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội thảo “Một số vấn đề về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” do Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức tại Hà Nội vào sáng 15/07.

HỘI THẢO MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

15/07/2020

Sáng 15/07, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”. TS. Nguyễn Đình Quyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì hội thảo.

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

15/07/2020

Ngày 15/07, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội thảo “Một số vấn đề về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”. Góp ý tại Hội thảo, TS. Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội kiến nghị giữa 3 cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần có quy chế về mối quan hệ công tác.

TỌA ĐÀM GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

13/05/2020

Chiều ngày 13/05, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Tọa đàm “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính”. TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các chuyên gia, nhà khoa học.

KIẾN NGHỊ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG SỬA ĐỔI LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

13/05/2020

Nhằm phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, chiều 13/05, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Tọa đàm “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính”. TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các chuyên gia, nhà khoa học.

Các tin đã đưa: