Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV

27/12/2016

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI KHÓA XIV

NGUYỄN HẠNH PHÚC

 

Họ và tên:            Nguyễn Hạnh Phúc

Tên thường gọi:  Nguyễn Hạnh Phúc

Ngày sinh: 12/05/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Đề Thám, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công nghiệp và dân dụng

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 15/12/1986

Nơi ứng cử: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIII, XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2004- 2011; tỉnh Thái Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2004- 2011.