ĐOÀN ĐẠI BIÊU QUỐC HỘI TỈNH THÁI BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN HƯNG HÀ

21/11/2018

Tiếp tục chương trình làm việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 21/11, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri huyện Hưng Hà.

TỔNG THƯ KÝ, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NGYỄN HẠNH PHÚC TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI THÁI BÌNH

21/11/2018

Sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, sáng 21/11, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri huyện Quỳnh Phụ. Vấn đề về chính sách người có công; bồi hoàn đất đai; các công trình đội vốn thời gian qua là những chủ đề nóng được cử tri đề cập.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌP BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

20/11/2018

Sau 22,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp. Ngay sau phiên bế mạc, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp.

HỌP BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

20/11/2018

Sáng ngày 20/11, tại Nhà Quốc hội, ngay sau khi bế mạc kỳ họp, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI NGUYỄN HẠNH PHÚC TIẾP ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN AUSTRALIA TẠI VIỆT NAM

09/11/2018

Chiều ngày 09/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Australia đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittik.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 02

24/10/2018

Trong chương trình ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 6, ngày 23/10/2018, Quốc hội đã dành thời gian để tiến hành công tác nhân sự, cụ thể: Quốc hội đã tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì nội dung phiên họp.

CÔNG BỐ 7 NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIV

22/10/2018

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký công văn số 2276/TTKQH-TT về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 27

28/09/2018

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 25 tháng 9 năm 2018, Tổng Thư ký Quốc hội đã có thông báo số 2231/TB-TTKQH về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 27.

THÍ ĐIỂM HỢP NHẤT 3 VĂN PHÒNG: TINH GỌN BỘ MÁY, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

06/09/2018

Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang được lấy ý kiến góp ý và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Nếu được thông qua, Đề án sẽ được áp dụng thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, từ đó tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng.

THẨM TRA ĐỀ ÁN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM HỢP NHẤT 3 VĂN PHÒNG

05/09/2018

Ngày 05/09, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: