MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

18/08/2018

Thảo luận tại tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong nửa nhiệm kỳ khóa XIV- những kết quả đạt được, bất cập, hạn chế và các nguyên nhân chủ yếu; giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thảo luận, tranh luận tại kỳ họp...

Ngày 17/8, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức tọa đàm về Dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XIV tại phiên họp tháng 9. Vì vậy, trước khi Ban chỉ đạo cho ý kiến và hoàn chỉnh các văn bản, Ban soạn thảo Đề án tổ chức cuộc tọa đàm mong muốn nhận được nhiều ý kiến hay, hữu ích, nhất là từ những đại biểu có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động của Quốc hội, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án.

Thảo luận tại tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong nửa nhiệm kỳ khóa XIV- những kết quả đạt được, bất cập, hạn chế và các nguyên nhân chủ yếu; giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thảo luận, tranh luận tại kỳ họp; rà soát, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước và sau khi biểu quyết thông qua…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

Toàn cảnh buổi tọa đàm về Dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu - Trưởng ban Chỉ đạo đề án, nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XIV tại phiên họp tháng 9. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn nhận được nhiều ý kiến hay, hữu ích, nhất là từ những đại biểu có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động của Quốc hội, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án.

Đồng chủ trì buổi tọa đàm, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã nêu một số vấn đề các đại biểu tập trung thảo luận như: Giải pháp để nâng cao tính khả thi của quy định Quốc hội biểu quyết, Cải tiến hình thức và đổi mới công tác thông tin truyền truyền về các hoạt động của Quốc hội...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị các đại biểu đưa ra những góp ý, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thảo luận, tranh luận tại kỳ họp Quốc hội.

Thảo luận tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia đều nhất trí với tính cấp thiết của đề án và cho rằng đề án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, đảm bảo Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

ĐBQH Lê Thanh Vân cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trước tiên cần nâng cao chất lượng Đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung đề xuất tăng các thời lượng tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội và đề xuất tường thuật trực tiếp một số buổi tiếp xúc cử tri để nhân dân theo dõi.

Phó Trưởng Ban Ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương phát biểu tại buổi tọa đàm.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh góp ý về vấn đề tổng hợp các ý kiến của các ĐBQH trong các kỳ họp nhằm nâng cao vai trò của người đại biểu dân cử.

Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đề xuất tăng cường công tác tập huấn, nâng cao chất lượng các ĐBQH.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng tập trung đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong nửa nhiệm kỳ khóa XIV- những kết quả đạt được, bất cập, hạn chế vè các nguyên nhân chủ yếu; giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc thảo luận, tranh luận tại kỳ họp; rà soát, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước và sau khi biểu quyết thông qua…

Kết luận buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cảm ơn những ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu; khẳng định vấn đề thảo luận tại tọa đàm là những nội dung đổi mới thiết thực, có tính khả thi cao, tập trung cải tiến cách thức thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Trọng Quỳnh