Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

13/02/2017

Chiều 13/2, tại trụ sở cơ quan, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã có buổi làm việc với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng và Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phạm Hữu Duệ cho biết, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổ chức phục vụ các hoạt động của Ủy ban, thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Vụ đã thống nhất đề ra các yêu cầu và định hướng công tác với năm nội dung đó là: giữ vững và tăng cường đoàn kết nội bộ; giữ vững kỷ cương công vụ; phát huy dân chủ trong tập thể; không ngừng nâng cao chất lượng công việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong nhiệm vụ được giao.

Năm 2016, bên cạnh phục vụ tốt công tác bầu cử, công tác tham mưu, giúp việc phục vụ Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra các dự án Luật, pháp lệnh được Vụ tiến hành đúng theo quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng văn bản và tiến độ thực hiện. Công tác giám sát, Vụ cũng đã tham mưu cho Ủy ban lựa chọn các nội dung phù hợp, được đông đảo cử tri quan tâm như giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “Hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005- 2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”, hay giám sát tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại 04 tỉnh miền Trung.

Dự kiến trong năm 2017, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục tham mưu phục vụ công tác lập pháp của Ủy ban trong đó, nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật thủy lợi, Luật đường sắt (sửa đổi), Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3; nghiên cứu thẩm tra dự án Luật thủy sản (sửa đổi), Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3; nghiên cứu thẩm tra dự án Luật đo đạc và bản đồ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Đồng thời phục vụ triển khai thực hiện giám sát chuyên đề của Quốc hội về Thực hiện chính sách pháp luật về An toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 2016 và các hoạt động giám sát khác theo chức năng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng gặp phải không ít khó khăn, hạn chế trong trong thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao do khối lượng công việc lớn, nhân sự thực hiện nhiệm vụ còn mỏng. Vì vậy, tại buổi gặp mặt, các cán bộ, công chức Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường bày tỏ mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội như hỗ trợ kịp thời các nguồn kinh phí hoạt động, nâng cấp trang thiết bị vật chất, có cơ chế nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cán bộ có thâm niên tại đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đánh giá cao sự đoàn kết, hợp tác của các Vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội. Theo Chủ nhiệm Ủy ban, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong thời gian qua, Vụ đã và đang thực hiện một khối lượng công việc vô cùng lớn. Trong năm 2017, Vụ giúp Ủy ban trong việc tham mưu trình Quốc hội thông qua 3 dự án Luật và cho ý kiến lần đầu về 3 dự án Luật khác. Đồng thời, công tác giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Để thực hiện được những công việc trên, ngoài những nỗ lực của thường trực Ủy ban, sự đóng góp của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội là vô cùng quan trọng. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các Vụ, đơn vị trong Văn phòng.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là vụ có trình độ chuyên môn cao, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ủy ban. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các Vụ trong Văn phòng Quốc hội để ngày càng nâng cao công tác chuyên môn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Vân Ngọc