Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

04/01/2017

Sáng 4/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội Nghị ban chấp hành Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Bí Thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Hội nghị           Ảnh: Đình Nam

Trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ cho biết, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tiến hành bầu cử thành công đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Trong bối cảnh đó, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp Đảng đoàn Quốc hội, các Tổ đảng ở Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tâp trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu và phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức thực hiện thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Làm tốt công tác nghiên cứu và tham mưu thực hiện đổi mới hoat động của Quốc hội trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội chuyển dần từ tham luận sang tranh luận, đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội nhất là nội dung chất vấn tại kỳ họp được cửa tri và nhân dân đánh giá cao; Làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ các kỳ họp thứ nhất và thứ hai, Quốc hội khóa XIV; Phục vụ tốt các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Đảng ủy đã lãnh đạo các Vụ, cục, đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp tài liệu phục vụ kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội; nâng cao hiệu quả của hệ thống điều hành điện tử của Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản.

Đồng thời, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội trong việc đón tiếp đoàn Quốc hội các nước và phục vụ đoàn Quốc hội Việt Nam đi thăm và làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện các nước trên thế giới và khu vực.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo; cho rằng báo cáo nêu khá đầy đủ những nội dung công việc, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm vừa qua. Một số ý kiến đề nghị nên nêu rõ những điểm nhấn trong báo cáo, dành một thời lượng nhất định đánh giá các hoạt động như Bầu cử Quốc hội, các kỳ họp Quốc hội, việc nhập văn phòng đoàn đại biểu các tỉnh về Văn phòng Quốc hội, hoạt động đối ngoại của Quốc hội và việc thực hiện tốt công tác cán bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy…

Bên cạnh đó, các đại biểu nhất trí với phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, phuc vụ tốt kỳ họp thứ ba và thứ tư của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; phục vụ đại biểu Quốc hội tham gia hoạt động tiếp dân, tiếp xúc cử tri.

Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu phục vụ Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát các văn bản pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội để bổ sung kịp thời  theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của ban Chấp hành Trung ương khóa XII vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh và Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phấn đấu 100% các tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV khóa XII và chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diến biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo thực hiện tốt cải cách hành chính, đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, an toàn trong cơ quan, hoàn chỉnh đề án xây dựng Quốc hội điện tử giai đoạn 2017- 2021 và có kế hoạch triển khai cụ thể, hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao vai trò của các đảng viên trong việc cống hiến, góp phần tạo nên thành công trong thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị nói riêng và Văn phòng Quốc hội.

Bí thư đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc quán triệt, trong thời gian tới, cần thực hiện tốt cơ chế công khai, minh bạch trong nội bộ, để tăng cường tính chiến đấu của Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, kiên quyết kiểm điểm những sai trái của đảng viên để xây dựng một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đặng Mai