Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng với cán bộ, đoàn viên Công đoàn

30/12/2016

Sáng 30/12, tại trụ sở cơ quan, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì Hội nghị đối thoại năm 2016 giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị đối thoại                                       Ảnh: Đình Nam

Trình bày Báo cáo Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn với Đảng ủy, Lãnh đạo và Công đoàn Văn phòng Quốc hội năm 2016, Chủ tịch Công đoàn Phạm Thúy Chinh cho biết, trong bối cảnh chuyển giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và khóa XIV, toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Văn phòng Quốc hội, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trên tất cả các mặt công tác.

Tình hình tư tưởng của đoàn viên công đoàn ổn định, yên tâm công tác. Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố sau khi được bàn giao, tiếp nhận về trực thuộc Văn phòng Quốc hội khi thực hiện Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22/ 12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều cảm thấy vinh dự, tự hào. Bên cạnh đó, một số đoàn viên công đoàn còn có những băn khoăn, trăn trở về điều kiện làm việc, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ, quy trình đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng... Tâm tư, tình cảm, lo lắng của đoàn viên công đoàn đã được Ban thường vụ Công đoàn cơ quan lắng nghe, giải thích, hướng dẫn, phản ánh kịp thời và được Lãnh đạo Văn phòng từng bước giải quyết.

Trước hội nghị đối thoại, Công đoàn cơ quan đã nhận được gần 60 ý kiến kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn gửi tới Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng và Công đoàn cơ quan.

Tại buổi đối thoại, các cán bộ, đoàn viên công đoàn phát biểu nhiều ý kiến với tinh thần xây dựng, dân chủ và cởi mở. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như: về công tác tổ chức - cán bộ; về quản lý, sử dụng kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, mua sắm tài sản; về nhà ở; về chế độ, chính sách; về hoạt động công đoàn…

Về công tác tổ chức cán bộ, các đoàn viên công đoàn đề nghị Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng công chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, người lao động không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác cho đội ngũ công chức, người lao động Văn phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Trả lời về vấn đề này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định sẽ quan tâm nhiều đến công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác cho đội ngũ công chức, người lao động Văn phòng. Bên cạnh đó, yêu cầu các vụ, đơn vị hết sức tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức có nhu cầu nâng cao trình độ đã đăng ký các lớp đào tạo được đi học đầy đủ theo chương trình của lớp học.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Về quản lý, sử dụng kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, mua sắm tài sản, nhiều ý kiến đề nghị Lãnh đạo Văn phòng có phương án cải tạo, sửa chữa trụ  sở  làm  việc ở một số hạng mục cho phù hợp như: mở cửa sổ một số phòng làm việc để đảm bảo ánh sáng, lưu thông không khí...; quan tâm, chỉ đạo để công tác mua sắm tài sản đảm bảo được thời gian thực hiện trong các khâu thẩm định, phê duyệt, thanh quyết toán theo quy định; Quan tâm trang bị bảo hộ lao động, phương tiện, công cụ làm việc nhằm đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe cho người lao động từ đó nâng cao hiệu quả lao động.

Chủ nhiệm V ăn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã lắng nghe tất cả các ý kiến, kiến nghị của các đại diện công đoàn cơ sở và trả lời các kiến nghị đó một cách thấu đáo; giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các công đoàn viên để tạo điều kiện tốt nhất cho các công đoàn viên có điều kiện phấn đấu, phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ nhiệm Văn phòng đề nghị các Vụ, đơn vị thực hiện tốt việc công khai mọi hoạt động, để các cán bộ công chức đều được biết và có thể giám sát lẫn nhau, giúp nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy tốt tinh thần dân chủ trong cơ quan; yêu cầu thực hiện nghiêm văn hóa công sở, phong cách ăn mặc theo đúng lề lối, đúng quy định để tạo môi trường làm việc hiệu quả hơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, Văn phòng sẽ tiếp tục duy trì việc tổ chức các hội nghị đối thoại để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chung của cơ quan trong đó có tổ chức công đoàn; tạo bầu không khí cởi mở, dân chủ; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giúp công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên.

Đặng Mai