Ra mắt Ban thư ký Quốc hội khóa XIV

19/10/2016

Sáng 19/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Ban thư ký của Quốc hội họp phiên toàn thể công bố Nghị quyết thành lập và ra mắt Ban thư ký Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự và chỉ đạo.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc với các thành viên Ban Thư ký                 Ảnh: Đình Nam 

Tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết số 273/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Ban thư ký. Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Nghị quyết số 1093/2015/NQ- UBTVQH13 về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thư ký, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn danh sách Ban thư ký Quốc hội gồm:

Các Phó Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Các Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khóa XIV gồm: Vụ trưởng Vụ Dân tộc Sa Văn Khiêm; Vụ trưởng Vụ Pháp luật Nguyễn Phương Thủy; Vụ trưởng Vụ Tư pháp Lê Duy Quân; Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh Cấn Văn Lai; Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Vũ Minh Đạo; Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội Đinh Ngọc Quý; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phạm Hữu Duệ; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Phan Minh Tuấn; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Thị Kim Nhung;  Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát Vũ Tiến Thản; Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu; Giám đốc Thư viện Quốc hội Trịnh Giáng Hương và Giám đốc Trung tâm tin học Lê Hoàng Hải. Nhiệm kỳ của Ban thư ký theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Ban thư ký là thiết chế mới được quy định theo Hiến pháp, được thực hiện theo Luật tổ chức Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mặc dù mới được thành lập nhưng công việc trước mắt của Ban thư ký là rất nặng nề bởi phải triển khai ngay việc tham mưu, giúp việc cho Tổng thư ký Quốc hội chuẩn bị các công tác phục vụ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV sắp tới.

Nhấn mạnh, Kỳ họp thứ hai là kỳ họp quan trọng với nhiều nội dung: về hoạt động lập pháp dự kiến Quốc hội xem xét thông qua 4 dự án Luật và 1 nghị quyết, cho ý kiến về 13 dự án luật khác; tập trung thảo luận và quyết định vấn đề kinh tế xã hội cho năm 2017, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn…; hoạt động giám sát tối cao về chương trình nông thôn mới, tiến hành chất vấn và xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan liên quan, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ban thư ký đề cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể để tham mưu, phục vụ tốt nhất cho kỳ họp thứ hai thành công, trong đó Tổng thư ký cần phát huy vai trò chỉ đạo để Ban thư ký phát huy hết sức mạnh tập thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, các thành viên Ban thư ký trong quá trình công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn, các tổ, các Đoàn đại biểu Quốc hội nhằm tránh những sai sót trong công việc, tổng hợp ý kiến thảo luận các đại biểu Quốc hội đầy đủ, chính xác, khách quan. Bên cạnh đó, đối với các dự án Luật được dư luận quan tâm, các thành viên Ban thư ký cần theo dõi sát sao, tổng hợp thông tin, đồng thời quán triệt đầy đủ, chính xác quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chính sách xây dựng luật.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban thư ký Quốc hội cần nỗ lực, phấn đấu làm tốt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa trong tham mưu, giúp việc cho Tổng thư ký Quốc hội phục vụ thành công Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Về việc tổ chức hoạt động của Ban thư ký tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội đã tổ chức phân công hoạt động của Ban thư ký để kịp thời triển khai công tác phục vụ kỳ họp này.

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, đây là một nhiệm vụ quan trọng, do đó Tổng thư ký, Ban thư ký sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công tác, xứng đáng với sự tin tưởng mà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhân dân và cử tri đã tin tưởng, giao phó. Theo đó, Tổng thư ký Quốc hội sẽ chỉ đạo chung; các Phó Tổng thư ký Quốc hội phụ trách các nội dung liên quan theo phân công của Tổng thư ký Quốc hội; các Ủy viên Ban thư ký- trưởng các đơn vị giúp Tổng thư ký về các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Bảo Yến