TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP THUỘC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

18/01/2021

Nhằm kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý các đơn vị của Văn phòng Quốc hội, chiều ngày 18/01, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý thuộc Văn phòng Quốc hội.

HÌNH ẢNH LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP THUỘC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

18/01/2021

Nhằm kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý các đơn vị của Văn phòng Quốc hội, chiều ngày 18/01, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý thuộc Văn phòng Quốc hội.

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

12/01/2021

Nhằm kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý, chiều ngày 12/01, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý của Văn phòng Quốc hội.

TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ, LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

08/01/2021

Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 08/01, tại Trụ sở các Cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên.

HÌNH ẢNH BUỔI TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ, LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

08/01/2021

Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 08/01, tại Trụ sở các Cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên.

TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ, LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

08/01/2021

Thực hiện chương trình công tác, chiều 08/1, tại Trụ sở các Cơ quan của Quốc hội, các học viên tiếp tục buổi tập huấn về Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

05/01/2021

Sáng ngày 05/01/2021, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN TIẾP VÀ LÀM VIỆC CÙNG TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

04/01/2021

Sáng ngày 04/01, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đã làm việc cùng Chủ tịch Hội đồng quả trị Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ các công tác của Quốc hội.

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG KHOÁ

30/12/2020

Chiều ngày 30/12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khoá 40/2020.

KHAI MẠC KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2020

26/12/2020

Ngày 26/12, tại Trụ sở Các cơ quan của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng thi nâng ngạch Văn phòng Quốc hội tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính Văn phòng Quốc hội năm 2020.

Các tin đã đưa: